Báo cáo tài chính quý I năm 2012

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị PVGAS CITY xin gửi tới quý Cổ đông cùng toàn thể CBNV công ty Báo cáo tài chính quý I năm 2012 như sau:

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm 2011

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị xin công bố Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 2011 như sau:
 

Báo cáo tài chính quý IV năm 2011

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị xin thông tin về tình hình tài chính quý IV năm 2011

Báo cáo tài chính bán niên năm 2011

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị xin công bố bản báo cáo tài chính bán niên năm 2011 như sau:

Báo cáo tài chính Quý III năm 2011

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Gas Đô thị xin báo cáo tài chính Quý III năm 2011.

 

Triển vọng xăng Etanol trên thế giới

Ngày nay, dầu và khí đốt là nguồn năng lượng chính của thế giới và sự lệ thuộc vào chúng khiến nhiều quốc gia đau đầu. Vì thế,...

Gas đạt đỉnh giá từ khi niêm yết, nội bộ đua chốt lãi

 Nhiều nhận định cho rằng năm 2013 GAS "vẫn ổn" với nguồn thu từ hoạt động kinh doanh chính tăng trưởng, biên...

- Quy trình khai thác

- Ứng dụng trong dầu khí

- Gas và các công đoạn