Tìm hiểu về Autogas

Autogas là phương tiện giao thông dùng nhiên liệu là khí: LPG. Autogas mang lại rất nhiều lợi ích: Giảm lượng CO2 trong khí phát thải, tăng tuổi thọ, độ bền các chi tiết của động cơ , giảm tiếng ồn và độ rung, tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu và giảm được chi phí cũng như năng lượng hao tổn khi tiêu thụ.

Autogas là phương tiện giao thông dùng nhiên liệu là khí: LPG. Autogas mang lại rất nhiều lợi ích: Giảm lượng CO2 trong khí phát thải, tăng tuổi thọ, độ bền các chi tiết của động cơ , giảm tiếng ồn và độ rung, tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu và giảm được chi phí cũng như năng lượng hao tổn khi tiêu thụ.

Download tại đây

Gas Trung tâm - Đô thị

Hệ thống gas trung tâm (City gas) bao gồm bồn chứa tập trung được thiết kế ngầm bên dưới chung cư, qua hệ thống máy móc thiết bị, các...

Giải pháp gas công nghiệp

Được thừa hưởng những cơ sở hạ tầng và trang thiết bị công nghệ tiên tiến của Tổng công ty khí, PVGASCITY có khả năng cung cấp nguồn khí dồi dào...

Kinh doanh thiết bị ngành gas

PVGASCITY không chỉ cung cấp các giải pháp hệ thống gas trung tâm đến các đô thị, khu công nghiệp mà còn cung...

Tìm hiểu về Autogas

Autogas là phương tiện giao thông dùng nhiên liệu là khí: LPG. Autogas mang lại rất nhiều lợi ích: Giảm lượng CO2 trong khí...