Quý I/2013 cả nhà "khí" báo lãi

Cả 9 doanh nghiệp cùng ngành năng lượng/kinh doanh sản phẩm khí đốt đều kinh doanh có lãi trong quý I/2013 với mức lãi ròng tổng cộng là 4.552 tỷ đồng.

 Dẫn đầu GAS

 
Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP (GAS) thông báo kết quả kinh doanh quý 1 năm 2013.
 
“Vua khí” GAS đạt 4.375 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong đó phần lãi thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 4.292 tỷ đồng tăng 86% so với cùng kỳ tương đương EPS đạt 2.263 đ/CP.
 
Đây cũng là công ty đầu tiên công bố báo cáo tài chính quý I/2013 “không tỳ vết” được kiểm toán bởi Deloitte.
 
PGS, CNG, PGC, PCG, MTG tăng trưởng so với cùng kỳ
 
CTCP Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam (PGS) ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 1/2013 tăng đột biến gần 73% so với cùng kỳ, đạt 51,2 tỷ đồng.
 
Lợi nhuận của công ty chủ yếu đến từ việc giá vốn hàng bán giảm mạnh 23,15%, chiếm 1.210,3 tỷ đồng mang lại khoản lãi gộp lên đến 263,4 tỷ đồng, tăng 40%. Do đó, dù chi phí bán hàng trong kỳ tăng rất cao lên 158,2 tỷ đồng nhưng lãi ròng của công ty vẫn tăng vọt, đạt 51,2 tỷ đồng tương đương EPS đạt 1.347 đ/CP.
 
Công ty cổ phần CNG Việt Nam (CNG) đạt 197,8 tỷ đồng doanh thu thuần trong quý I/2013 tăng 31,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 44,6 tỷ đồng tăng 21,5% so với quý I/2012.
 
Sau khi trừ chi phí, CNG lãi ròng 28,5 tỷ đồng tăng nhẹ 5,5% so với cùng kỳ.
 
CNG cũng là doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tương đối ổn định, doanh nghiệp này chưa hề thua lỗ kể từ khi niêm yết và lợi nhuận thu được chủ yếu dựa vào hoạt động kinh doanh chính không sa đà vào hoạt động tài chính và hoạt động khác.
 
Tổng CTCP Gas Petrolimex (PGC) có mức doanh thu thuần tăng 17%, đạt 885,03 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán là 776 tỷ đồng nên lãi gộp đạt 108,6 tỷ đồng giảm 4,3% so với quý I/2012.
 
Trong kỳ, nhờ ghi nhận 8,4 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính (cùng kỳ chỉ là 2,48 tỷ đồng) và chi phí bán hàng giảm 17% nên lãi ròng tăng 24% so với cùng kỳ và đạt 20,5 tỷ đồng tương đương EPS ở mức 469 đồng.
 
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Gas Đô Thị (PCG) cũng có kết quả hoạt động kinh doanh quý 1 năm 2013 nhiều khởi sắc.
 
Tuy doanh thu thuần giảm gần 10 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn 181,36 tỷ đồng nhưng chi phí giá vốn giảm nên lãi gộp đạt 5,87 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ. Các chi phí trong kỳ cũng sụt giảm so với cùng kỳ là nguyên nhân chính giúp PCG có lãi trong quý 1. Quý 1/2013, PCG lãi 1,02 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 3,94 tỷ đồng.
 
CTCP MTGas (MTG) đã báo lãi 384 triệu đồng trong quý 1/2013, khả quan hơn mức lỗ 626 triệu đồng của cùng kỳ.
 
Theo MTG, quý 1/2013 công ty thực hiện đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ nên doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 173% so cùng kỳ. Ngoại trừ chi phí QLDN tăng các khoản chi phí phát sinh trong kỳ đều được công ty tinh giảm đã giúp công ty có lãi.
 
ASP, PGD, PVG báo lãi
 
Tại báo cáo hợp nhất, Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (ASP) công bố doanh thu thuần đạt 472,5 tỷ đồng giảm hơn 85 tỷ đồng so với cùng kỳ. Không có khoản lãi khác 8,83 tỷ đồng, ASP lãi sau thuế hợp nhất đạt gần 7 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% so với quý I/2012 tương đương EPS đạt 273 đ/CP.
 
Mặc dù kết quả giảm so với cùng kỳ nhưng có thể thấy đây là một kết quả kinh doanh khả quan bởi nhờ các khoản chi phí giảm mạnh nên lãi thuần từ hoạt động kinh doanh chính của công ty trong kỳ đạt 8,27 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ thu được 211,2 triệu đồng.
 
Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PGD) có doanh thu thuần quý 1 tăng 37% so với cùng kỳ lên 1.404 tỷ đồng nhưng giá vốn tăng nhanh hơn mức tăng của doanh thu thuần nên lãi gộp đạt 123 tỷ đồng, giảm 23%.
 
LNST riêng quý 1 năm 2013 đạt 61,35 tỷ đồng, giảm 38% so với quý 1 năm 2012.
 
PGD tiếp tục duy trì không vay nợ ngân hàng. Khoản nợ phải trả của công ty chủ yếu là khoản tín dụng của người bán với số dư cuối quý 1 đạt 1.138 tỷ đồng. Khoản công ty phải thu khách hàng cũng khá cao, ở mức 1.033 tỷ đồng.
 
Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc (PVG) đạt gần 1.012 tỷ đồng doanh thu thuần trong quý I/2013 giảm 26% so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp đạt 70,3 tỷ đồng tăng 4% so với quý I/2012.
 
Do doanh thu tài chính giảm trong khi chi phí bán hàng và chi phí QLDN tăng cao nên lợi nhuận ròng đạt gần 7,2 tỷ đồng giảm 25,7% so với cùng kỳ.
                                     
                                                                                                                                                                Theo tri thức trẻ/HSX

Triển vọng xăng Etanol trên thế giới

Ngày nay, dầu và khí đốt là nguồn năng lượng chính của thế giới và sự lệ thuộc vào chúng khiến nhiều quốc gia đau đầu. Vì thế,...

Gas đạt đỉnh giá từ khi niêm yết, nội bộ đua chốt lãi

 Nhiều nhận định cho rằng năm 2013 GAS "vẫn ổn" với nguồn thu từ hoạt động kinh doanh chính tăng trưởng, biên...